TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU

 CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                                             :

CEZADAN MAHSUP

İSTEMİNDE BULUNAN SANIK        :

KONU                                        :               tarihinde              suçundan dolayı tutuklu kaldığım        günlük sürenin;              Ceza Mahkemesi’nin                    tarihinde  aleyhime verilmiş olan mahkumiyet kararından mahsup edilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

                                tarihinde                   suçundan dolayı          günlük süre ile tutuklu kalmış; devam eden yargılama sonucunda hakkımda beraat kararı verilmiştir. Buna müteakip zamanda hakkımda                Ceza Mahkemesi’nin                 tarihinde                          suçundan aleyhime         yıl mahkumiyet kararı verilmiştir. Söz konusu verilen karar hakkında             tarihinde temyiz isteminde bulunulmuş olmasına binaen dosya Yargıtay aşamasındadır.

            Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 40 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabil­mesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir. Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu'nun 06.03.1940 tarihli ve 1940/5 Esas ve 1940/68 sayılı kararında, <Beraat eden bir kişinin beraat ettiği suçtan dolayı tutuklu kaldığı sürenin beraat kararından önce, beraat kararı kesinleşmeden önce işlemiş olduğu diğer suç için verilen ceza süresinden mahsubunun gerektiği> belirtilmiştir.

                 Yukarıda sözü geçen yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran             Günlük tutukluluk süresinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekir. Açıkladığımız bu nedenlerle iş bu cezadan mahsup istemi dilekçesini yazma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5237 S. K. m. 63, 765 S. K. m. 40

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Mahkemenizin         tarihinde vermiş olduğu mahkumiyet hükmünden tutuklu kaldığı msürelerin mahsup edilmesini saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                                                     Sanık

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.