NAFAKA İLAMININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ŞİKAYET

  İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

YAKINAN (ALACAKLI)  :

ŞÜPHELİ (BORÇLU)      :

SUÇ                                 : Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme.

SUÇ TARİHİ                       : …/ …/ …

AÇIKLAMALAR               :

             Şüpheli (borçlu),            tarihinde evlenmiş ve         tarihinde ... isimli çocuğumuz olmuştur. Ancak şüpheli (borçlu) evlilik birliklerinin devamı sırasında yaşadığımız kavgaların şiddetinin artması nedeni ile            tarihinde mahkemeye başvurmuş        Aile Mahkemesi'nin              tarih ve                     sayılı kararı ile boşandık.

                    Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu ilamda, şüpheli (borçlunun) çocuğumuz için aylık         TL iştirak nafakası ödemesine karar verilmiş olmasına rağmen şüpheli (borçlu), ilam gereği ödemesi gereken aylık            TL nafakayı   aydır ödememektedir.

                    2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Nafaka ilamını yerine getirmeyen şüpheli (borçlu), kanunun açık hükmünü ihlal etmektedir. Şüpheli (borçlunun) cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K.  m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ …E. …/ … K. sayılı kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin (borçlunun),  nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini saygıyla arzederim.

 

                                                                                                                                                           Yakınan (Alacaklı) 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.