MAL AYRILIĞI REJİMİ SÖZLEŞMESİ- DÜZENLEME ŞEKLİNDE

Eşler birlikte söz alarak .../.../... tarihinde evlendiklerini ve aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettikleri beyan etmişlerdir. Bu çerçevede,

1) Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

2) Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını isbatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti isbat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3) Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

4) Mal rejimin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günüdeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

5) Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir. Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.

6) Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.

7) Herbirimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırma bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflara edinilen mallar, paylaştırma dışı kalacaktır.

8) Paylaşıma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır. Olanak bulunmadığı durumlarda bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Birimizin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.

9) Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %... oranında faiz yürütülecektir.

10) Birbirimizin ölümü durumunda, paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlikte yaşadığımız konut bulunduğunda, sağ kalan, bunlar üzerinden kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel eklemek suretiyle mülkiyeti hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirirler. .../…/…

Ad Soyad                                                          Ad Soyad

İmza                                                                    İmza

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.