KİRACININ TAŞINMAZDAN ÇIKMASINDAN SONRA TESPİT İSTEMİ

MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

 

DAVACI             :             

DAVALI             :             

KONU               :              Kiracının Çıkmasından Sonra Taşınmazın Durumunun Saptanması Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ   :

AÇIKLAMALAR  :             

                    ...... ili,......... ilçesi, .................. Konutları, ..... Blok, No: ....’de bulunan taşınmazımı, kiracı ile yapmış olduğu yazılı kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya verdim.  Fakat son zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile aramda bazı tartışmalar olmuştur.

                   Kiracımın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı           tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak taşınmazı boşaltmıştır. Kiracıya verilen eve gittiğimde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta kasıtlı olarak lavabolara, kapılara, duvarlara, banyodaki dolap, küvete ve şofbene zarar verildiğini gördüm.

                  İleride açılacak tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER           :              Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER      :              HMK. md. 400-406 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU       :     

        Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya verilmiş olan taşınmazda kiracı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

                                                                                                                                                                Davacı

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.