HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ SİLİNMESİ İSTEMİ

CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

A

SANIK                                   :

SİLİNMESİ İSTENEN KARAR    : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı.

KONU                           :  … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde  vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının silinmesi  istemimizdir.

AÇIKLAMALAR               :

                Hakkımda               Ceza Mahkemesinin                   suçundan yapılan yargılama sonunda                        tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.

             5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi hükmüne göre; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Bu çerçevede beş yıl süre zarfında herhangi bir suç işlemediğim gibi, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere de uygun davranmış olup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 231, 232.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Ceza  Mahkemesi’ nin vermiş olduğu …/…/… tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesini saygılarımla arz ederim. 

                                                                                           Sanık 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.