MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1-TARAFLAR :Bir tarafta ……………………………................. adresinde ikamet eden ....................... ile, diğer tarafta ……………………………................ adresinde ikamet eden ....................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi akdolunmuştur.                  

İşbu sözleşmede ;               

.......................... " devreden ",

..........................." devralan " olarak anılacaktır.

Madde 2-KONU :İşbu sözleşmenin konusu, devredenin babasından kendisine intikal eden açılmış terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payının tamamını, mirasçılardan olan kardeşine (devralana) devretmesidir.

Madde 3-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :Devreden, ../../200.. tarihinde ölen babası ……………..............'dan kendisine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan miras payının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin ve ………………….. alarak, gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

Madde 4- YETKİLİ MAHKEME :İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ...................... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde .............................' da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, ikinci nüsha devredende kalmıştır.

 

                  Devreden                                                           Devralan

 

                  .………………                                              ………………                                 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.