Danıştay Kararları

MÜTEAHHİTİN SGK PRİM BORCUNDAN KAT MALİKİNİN SORUMLU OLAMAYACAĞI

Danıştay 6. Dairesi’nin 07.02.2001 tarih ve  1999/6364E-2001/706K sayılı ilamı ile SSK prim borcu olup olmadığına dair yazı istenmesinin mümkün bulunmadığı ve yapı kullanma izninin SSK borçlarının ödenmesi şartına bağlanamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

Danıştay 6. Dairesi’nin 16.03.1995 tarih ve 1994/4348E-1995/1092K sayılı ilamı ile; 3194 sayılı Yasanın 30. maddesinden bahisle, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunun ve fen bakımından kullanılmasında sakınca bulunmadığının tespit edilmesi halinde yapı kullanma izni verilmesinin zorunlu olduğu, işçi ve işveren ilişkilerinden dolayı SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA KARŞI ADINA İNŞAAT RUHSATI DÜZENLENEN KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU, davacının ise yapıyı bu kişiden SATIN ALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, bu gerekçe ile yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ve Danıştay ilgili dairesi tarafından Yerel Mahkeme kararının ONANMASINA ilişkin karar verilmiştir.  

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.