GAYRİMENKUL HUKUKU

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan Gayrimenkul Hukuku Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır.Gayrimenkul Hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. 

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Ecrimisil davaları

2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5.    İstihkak davaları

6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7.    Kamulaştırma davaları

8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9.    Kira bedelinin tespiti davaları

10.  Önalım (şüfa) davaları

11.  Tapu iptal ve tescil davaları

12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14.  Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti

3.    Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

4.    Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti

5.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

7.    Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme

8.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri

9.    Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )

10.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

11.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri

12.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

13.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

14.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

Prizma, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

15.    Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

16.    Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

17.    Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

18.    Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

19.    Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri

20.    Tapu işlemleri

21.Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri

22.Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti

23.Yönetim planı hazırlanması

24.Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.