TEHDİT SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 106 Tehdit Suçu; 

1. Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
2. Tehdidin;
      a.Silahla, 
      b.Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
      c.Birden fazla kişi tarafından birlikte,
      d.Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,  İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
3. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

- Yargıtay İçtihatlarında özetle tehdit suçu;

         - Tehdidin korumak istediği esas değer kişinin karar verme ve hareke etme hürriyetidir.

       - Mağdura yapılan tehdidin, onun iç huzurunu bozmaya, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli olması gerekir. Elverişlilik uygunluk koşulları gerçekleşmelidir. Ani oluşan kavgada kızgınlıkla söylenen sözlerde bu koşullar gerçekleşmediğinden tehdit suçu oluşmayacaktır. Söylenmesi için sebep olmayan ve yapılması mümkün bulunmayan ancak kızgınlık anında rasgele sarf edilen sözlerde bu nitelik bulunmamaktadır.

       - Sanığın katılanın cep telefonuna çekmiş olduğu mesajlarda yer alan, "ingilterede olduğun yeri söyle orada ananı sinkaf ettireyim", biçimindeki sözünün tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden verilen hüküm hukuka aykırıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.