HAKARET SUÇU

5237Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 125 Hakaret Suçu; 

"1. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
2. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
3.Hakaret suçunun;
         a. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
         b.Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
         c.Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
4. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 
5. Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır."

Hakaret suçuna ilişkin Yargıtay İçtihatlarına özetle bakacak olursak; 

- Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret üyelere karşı işlenmiş sayılır, zincirleme suç uygulanır.

- Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçu hariç, şikayete bağlıdır.

- Mağdur şikayet etmeden ölürse/ölmüş  kişinin hatırasına karşı işlenirse ölenin 2. dereceye kadar altsoy/üstsoy eş kardeş şikayet edebilir.

- Eylemin objektif yapısı bir fiilin hakaret olup olmadığını belirler.

- Bir kimseye karşı hakaret edilirken aynı zamanda başkası da tahkir edilmişse dolaylı hakaretten bahsedilir.

- Beddua niteliğindeki sözler hakaret oluşturmaz.

- Basın yoluyla işlenen suçta doğrudanlık söz konusu olmadığı için yoklukta ve alenen hakaret gerçekleşmiş olacaktır.

- Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer kişilerin şeref haysiyet ve namusu toplum içindeki itibarı diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır.

- Hakaretin alenen işlenmesi suçun nitelikli hali kabul edilmiştir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin gerçekleştirdiği koşullar itibariyle belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilir olmasıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 129 Haksız Fiil Nedeniyle Karşılıklı Hakaret 

          Haksız fiile tepki olarak işlenmesi halinde ceza 1/3e kdr indirim veya verilmeyebilir, kasten yaralamaya tepki halinde ceza verilmeyebilir, karşılıklı  1/3e kdr indirim veya verilmeyebilir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.