İcra Hukuku

İCRA İFLAS HUKUKU

-Her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsili

- İlamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler

- İpotek ve rehin takipleri

- Borçluların mal varlıklarının tespiti

- Mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki

- Mahcuzların satış süreci

- İflas erteleme işlemleri

- Borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması

- İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.