Kentsel Dönüşüm Hukuku

- Kentsel dönüşüm süreci içerisinde arsa maliklerine, kat maliklerine, apartman yöneticilerine, yatırımcı, müteahhit ve inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde hem arsa, hem kat malikleri, hem de inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti vererek her iki grubunda hak ve sorumluluklarını gerek teoride gerekse pratikte yakından tanımakta, bu iki grubunda hak kaybı ve mağduriyetleri oluşmadan önlem alabilmektedir. 
 

- Arsa maikleri, kat malikleri, apartman ve site yönetimine kentsel dönüşüm hukuku konularında danişmanlik ve eğitim verilmesi, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ilgili Belediye ve diğer resmi kurumlarda araştırma ve inceleme yapılarak proje konusunda rapor hazırlanması, Müteahhit ve inşaat şirketleri / arsa maikleri, kat malikleri, apartman ve site yönetimi arasında olan görüşmelerde hukuki görüş bildirmek ve toplantılara katılmak, Kentsel dönüşüm konusunda hukuki sürecin yönetimi için gerek malikler gerekse inşaat şirketleri arasındaki toplantılara katılmak ve danışmanlık hizmeti vermek, Kentsel dönüşüm muafiyet belgesi alınması, arsa malikleri için kira yardimi, kiracılar için taşinma yardimi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, 6306 sayılı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında risk analizinin hukuki olarak değerlendirlimesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı raporuna itirazların yapılması, riskli yapı tespit raporunun kesinleşmesi sonrasında binanın yıkım süreci ve tebliğlerinin yönetilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ile ilgili değerleme raporu verecek SPK lisanslı şirketin tespiti ve bu konuda hukuki danışmanlık hzimeti verilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kat malikleri genel kurulu toplantılarının yapılması, gerekirse bu toplantıların noterin gözetiminde yapılmasının sağlanması, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kat malikleri Genel Kurulu toplantılarında alınan kararlara katılmayan arsa ve kat maliklerine toplantı ihtarının gönderilmesinin sağlanması, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnameler gönderilmesi ve bu kat maliklerinin neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince zarar, ziyan ve rücu davalarının açılması ve sürecin yönetilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında karara katılmayan kat maliklerinin paylarının kentsel dönüşüm sürecine uygun şekilde pay satışlarının diğer kat maliklerine yapılması, Projenin incelenmesi, bağımsız bölümlerin incelenmesi, Kat planı ve vaziyet planlarının incelenmesi, şerefiyelendirme, arsa maliklleri ile inşaat şirketleri arasında paylaşımın detaylı şekilde incelenmesi, paylaşım konusunda SPK lisansli değerleme şirketine rapor hazırlatılması, Müteahhit ve inşaat şirketleri / arsa malikleri, kat malikleri, apartman ve site yönetimi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; noter huzurunda gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşme ile ilgili tüm değişiklikler ve revizelerin yapılarak sözleşmeye son halinin verilmesi, Noter huzurunda gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa malikleri için öngörülen teminatların alınması ve özellikle inşaat ipoteğinin uygulanması, güvence altına alınması, cezai şartların belirlenmesi ve gerekirse bu gibi durumlar için davalar açılması, Müteahhit ve inşaat şirketleri / arsa malikleri, kat malikleri, apartman ve site yönetimi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; noter huzurunda gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ilgili Tapu Müdürlüğü siciline şerh edilmesi, Müteahhit ve inşaat şirketleri / arsa malikleri, kat malikleri, apartman ve site yönetimi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; noter huzurunda gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesine uygun şekilde yönetim planının hazırlanması ve ilgili Tapu Müdürlüğü siciline şerh edilmesi, Sözleşmeye göre kurulan kat irtifakı tapuları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermek, Gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılmasından sonra inşaat devam ederken inşaatın sözleşmeye uygun şekilde yapılmasının sağlanması için hukuki yardımda bulunma ve gerekirse hukuki sürecin takibi, İnşaat Şirketi ile imzalanan gayrimenkul satış vaadi şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesine uygun olarak inşaatın başlangıcından iskan alınıp bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar hukuki ve teknik olarak kat malikleri temsil heyetine/inşaat şirketine sürekli olarak danışmanlık hizmetinin verilmesi şeklindedir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.