NAFAKA DAVALARI

TEDBİR NAFAKASI

- Boşanma ya da ayrılık esnasında kadın ve çocukların geçinmesi için hakimin belirlediği nafakaya Tedbir Nafakası denir. 4721 sayılı  Türk Medeni Kanun 169 maddesine göre; boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, eşlerin barınmasına, geçimine, karı koca mallarının yönetimine, çocukların bakımına ve korunmasına yönelik geçici önlemleri kendiliğinden alır.

- Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası Boşanma ve Ayrılık davasına bakmaya yetkili olan Aile mahkemesinde açılır. Yetkili Mahkeme taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

- Boşanma davası açıldıktan sonra davayı kimin açtığına ve boşanma talebinin nedenine bakılmaksızın , kocanın nafaka yükümlüğü devam eder. Tedbir nafakası talep tarihinden itibaren işlemeye başlar.

 

İŞTİRAK NAFAKASI

- Hakim tarafından çocuğun bakım giderlerine katılmak amacıyla belirlenen nafakaya İştirak (Katılım) Nafakası denilir .

- Çocuğun velayeti kendisine verilen taraf, çocuğa bakmak, beslemek, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf da hakim tarafından belirlenecek oranda çocuğun bakım, eğitim giderlerine katılmak zorundadır.

- Hakim , taraflar iştirak nafakası hususunda talepte bulunmasalar dahi, kendiliğinden İştirak Nafakası ‘na karar vermek zorundadır. Hakim tarafından belirlenen İştirak Nafakası’nın başlangıcı , boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.

- Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, başkaca bir dava ile İştirak Nafakası talep edilmişse, nafaka davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacaktır.

- Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk erginlik yaşına gelmesine rağmen, eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durumlarının elverdiği ölçüde çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

 

YOKSULLUK NAFAKASI

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 175 maddesine göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi için geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilir.

- Bu davada nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmaz

- Boşanma Davası ile birlikte veya Boşanma Davası görülürken istenmişse, yetkili mahkeme Boşanma Davası’na bakan Aile Mahkemesi’dir. Boşanma sonrasında açılacak davada nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.