BOŞANDIKTAN SONRA DA KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İZİN VERİLMESİ

- Kadının kocasının soyadını taşımasına izin verilmesi konusunda görevli mahkeme 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 sayılı Kanunda değişik 4/1. maddesi uyarınca, "4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır" uyarınca Aile Mahkemesidir.

- Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında; Kadının kocasının soyadını taşımasındaki menfaatinde Üniversite diploması, Yüksek Lisans tezi, Katılım Belgeleri, Sertifika, Bankacılık ve Emeklilik işlemlerinde evlilik soyadını kullanan kadının ve evlilik soyadı ile tanınan ve isim yapan kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmasında menfaati bulunduğuna karar vermiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 178. md hükmüne göre evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu süre hak düşürücü bir süre değildir. Davacı kadın, kocasının soyadının kullanmasına karar verilmesini istemiş olup davalı koca cevap dilekçesinde zamanaşımı defi’ni ileri sürmemişse İşin esasının incelenmesi gerekir.

- Kadının boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin erkek eşin kabulü varsa kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmasına izin verilmelidir.

- Kadının boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilebilmesi için açılacak davada erkek eşe dava yöneltilmelidir.Nüfus Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı taraf değildir. 

- Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşınmasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

- Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.